CONDICIONS DE VENDA

Condicions Generals de venda i ús

Les presents Condicions Generals de venda i ús regulen el lloc web campingscat.com i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a QUALITY MERA, SLU. (operant sota la marca comercial Campingscat) és una societat amb domicili a Rambla Nova, 88,3r 2a, 43001 Tarragona Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2775, Foli 163, Full T46040, inscripció 1a amb CIF B55613715 i adreça de correu info@quimeras.cat

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris d’aquest lloc web, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web campingscat.com.

Els termes definits a continuació tindran els següents significats tant en plural com en singular.

Beneficiari: La persona que utilitza el Regal d’Experiències

Col·laborador: Es refereix al proveïdor proposat per CampingsCat que proporciona l’experiència al beneficiari.

Comprador: Es refereix a la persona que compra un regal d’experiències.

 1. OBLIGACIONS DEL COMPRADOR

  El comprador s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar campingscat.com, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de campingscat.com de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de campingscat.com per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de QUALITY MERA, SLU, els col·laboradors que participen de campingscat.com, la resta d’usuaris o qualsevol tercer.

 2. CONDICIONS GENERALS DE VENDA

  • 2.1. Xec regal CampingsBox

   El comprador pot efectuar les seves compres de regals d’allotjament en línia directament a través del lloc campingscat.com/campingsbox.

   El xec regal és un bo regal vàlid per a bescanviar en qualsevol dels col·laboradors contemplats en la guia il·lustrada i on s’indica la prestació de cadascun d’ells, seleccionats per QUALITY MERA, SLU que desitgen oferir els seus serveis a les persones beneficiàries de la CampingsBox.

   El contingut de les prestacions pot ser redefinit pels col·laboradors. Així, en el moment de reservar una prestació, correspon al beneficiari verificar el contingut exacte de la prestació.

   Les instruccions d’ús de les campingsBox estan incloses a l’interior de la mateixa.

   La realització de la prestació està sotmesa a les condicions específiques del col·laborador seleccionat, en especial en termes d’anul·lació o modificació de la reserva, de límit d’edat i de les condicions físiques del o dels beneficiaris. Correspon doncs al beneficiari informar-se amb el col·laborador escollit sobre l’existència de les possibles condicions específiques. Qualsevol rebuig per part d’un col·laborador a realitzar la prestació per les raons citades prèviament no serà considerada com a discriminació de cap tipus ni com a incompliment, i no comportarà cap responsabilitat per part de QUALITY MERA, SLU o del col·laborador implicat.

   QUALITY MERA, SLU no és més que un intermediari entre el beneficiari i el col·laborador, pel que no podrà ser responsable en cas d’inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del beneficiari que només les condicions particulars del col·laborador seleccionat pel beneficiari s’aplicaran durant l’execució de la prestació.

   QUALITY MERA, SLU es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb un o varis col·laboradors durant la duració de validesa del xec regal, en particular en vista d’assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions i tenint en compte la gamma oferta per CampingsBox, el beneficiari o el comprador no podran accedir a cap reemborsament.

  • 2.2. Imports i forma de pagament

   Els preus dels CampingsBox, publicats en el lloc web, són incloent IVA i els vigents el dia de l'ordre.

   El procediment per al pagament és el següent:

   El comprador seleccionarà a la web el producte que desitja adquirir i el nº d’unitats, quedant així introduït al seu “Cistell”.

   Posteriorment facilitarà les dades per a l’enviament electrònic. El comprador serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a QUALITY MERA, SLU

   El “click” en el botó de “Pagar” permetrà al comprador registrar la seva comanda, amb la condició d’haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de venda. Per últim, el comprador ha de procedir a introduir les dades de la targeta de crèdit escollida com a forma de pagament.

   El pagament s’ha d’efectuar amb targeta de crèdit o dèbit: ingressant directament en la zona prevista per a aquesta finalitat, el número de targeta, la seva data de validesa, així com el codi de seguretat ubicat en la part posterior de la targeta. L’import total de la comanda es carregarà a la targeta bancària el dia de la comanda. CampingsBox es reserva el dret a suspendre qualsevol processament de la comanda en cas de que el banc denegui l’autorització de pagament. El lloc web permet al comprador transmetre les seves dades bancàries de manera confidencial i segura en el moment de fer la comanda.

   Després d’haver confirmat el pagament de la comanda, QUALITY MERA SLU enviarà en breu un correu electrònic a l’usuari confirmant-li la compra detallant els elements adquirits amb l’import i les dades de contacte. Si el comprador no rep l’e-mail de confirmació de compra és que el pagament no s’ha realitzat correctament.

   Per a sol·licitar la corresponent factura, el comprador ha d’enviar un correu electrònic a info@quimeras.cat indicant les dades de facturació i el corresponent codi de verificació de la compra.

  • 2.3. Entrega

   El xec regal s’entrega per correu electrònic, facilitat pel Comprador en el moment de la compra, i no està subjecte a cap càrrec d’enviament addicional.

  • 2.3. Devolució

   D'acord amb les disposicions de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el comprador disposarà, per les seves compres en línia, d'un període de desistiment de catorze (14) dies a partir de la data de recepció del campingsBox , sense haver de justificar raons o pagar multes. Aquest dret de desistiment no s'aplica a les compres en línia realitzades després d'un canvi.

   El comprador podrà exercir el seu dret de desistiment:

   - Mitjançant escrit enviat per correu electrònic a: info@quimeras.cat amb el seu nom i cognoms; codi d’identificació de la compra; i el nom de la CampingsBox; per a informar a CampingsCat de la seva decisió clara i inequívoca de desistir de la seva compra en línia;

   Un cop CampingsCat hagi rebut la sol·licitud de desistiment, enviarà immediatament al comprador un justificant de recepció de desistiment en un suport de correu electrònic).

   Qualsevol desistiment sol·licitat d'acord amb les condicions d'aquest article resultarà en un reemborsament de tots els imports pagats. El reemborsament es realitzarà (sense cost per al comprador) d'acord amb els mitjans de pagament utilitzats per a la transacció inicial, excepte amb acceptació expressa i prèvia del comprador d'altres mitjans de reemborsament.

   Després de l'ús de el dret de desistiment per part del comprador, ja no es podrà utilitzar el CampingsBox.

  • 2.4. Modificació

   En el cas que el comprador, un cop efectuada la compra, hagi detectat algun error en les seves dades o en la pròpia compra, s’ha de posar en contacte via e-mail a info@quimeras.cat.

  • 2.5. Canvis

   Els canvis es realitzen sempre d’acord al valor de la compra de la caixa regal CampingsBox que es canviarà, és a dir, d’acord amb el preu efectivament pagat pel comprador, després de qualsevol reducció o descompte.

   El canvi permet aprofitar un nou xec regal amb un període de validesa que serà idèntic al període de validesa restant de la campingsBox intercanviada.

 3. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

  • 3.1. Validesa del xec regal

   El xec regal inclòs en l’experiència regal online que es pot comprar a través d’aquest web té la següent validesa:

   • Validesa de 12 mesos des del moment de la compra de la CampingsBox.
   • Ampliació gratuïta 12 mesos més de validesa contactant directament amb info@quimeras.cat.
   • Un cop passat el termini de validesa el xec quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part de QUALITY MERA, SLU

   DISPONIBILITAT DELS ALLOTJAMENTS OFERTATS

   1. És possible que en determinades èpoques de l’any no es pugui fer la reserva d’allotjament en el càmping. Consultar amb el col·laborador les dates disponibles de reserva la quota destinada als xecs regal o al tipus d’habitació oferta de la guia o web estigui completa.

   2. Les condicions generals contractuals poden canviar al llarg del temps, consulta-les a https://campingscat.com/

   ANUL·LACIÓ

   1. Si no compleixes amb els requisits de cancel·lació que marca el càmping col·laborador, o bé no et presentes el dia reservat, el xec regal quedarà definitivament anul·lat, sense possibilitat de reemborsament per part del col·laborador escollit ni per part de QUALITY MERA, SLU.

 4. SERVEI D’ATENCIÓ AL COMPRADOR - INCIDÈNCIES

  Tota la informació i aclariments sobre la compra, devolucions i el funcionament de campingsBox ha d’estar dirigida per correu electrònic a: info@quimeras.cat.

 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

  Tots els elements de campingscat.com i de cadascun dels productes, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació a aquests estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de QUALITY MERA, SLU o de tercers.

 6. POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

  • 6.1. Protecció de dades personals

   Per a conèixer les característiques de la política de protecció de dades personals implementada per QUALITY MERA, SLU, B55613715, Rambla Nova, 88,3r 2a - 43001 Tarragona.

   El lloc web https://campingscat.com/ és operat per QUALITY MERA, SLU. Aquesta política de privacitat juntament amb les Condicions d'Ús del lloc i la Política de Cookies estableix la base sobre la qual el lloc tractarà tota informació o totes les dades personals que recopilem dels usuaris, o que vostè ens proporcioni. Aquesta Política s'aplica a tot el lloc.

   El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

   La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. També s’utilitzaran per enviar-li una enquesta de satisfacció, i remetre newsletter i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per correu electrònic, si així ho ha manifestat.

   Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@quimeras.cat indicant la referencia RGPD.

   Les dades personals que ens hagi proporcionat s’han de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

   Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

  • 6.2. Destinataris de les dades

   No es preveu que es cedeixin les dades recollides mitjançant el present document a tercers. Sí que es cediran, però, quan es tracti d’una obligació legal o bé del compliment de l’objecte d’un contracte.

  • 6.3. Cookies

   QUALITY MERA, SLU utilitza cookies amb la finalitat de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l’usuari, facilitar l’accés a les preferències personals i seguir el seu ús a fentpais.cat. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l’ordinador o bé a la memòria del navegador.

   Si l’usuari no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l’usuari pot destruir les cookies lliurement. En cas que l’usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, pot perdre l’accés a alguns dels serveis oferts per campingscat.com.

 
CAMPINGSCAT
Projecte guanyador en la categoria
Segueix-nos!

Utilitzem cookies pròpies i de tercers
per millorar els nostres serveis
mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació.
Pot acceptar les cookies fent clic al botó «Accepto»
o configurar-les o rebutjar el seu ús fent clic a la Política de cookies

Accepto

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable del tractament: Quality Mera, SLU Finalitat: Gestió de la prestació de serveis a clients i usuaris. Legitimació: Interès legítim del responsable del tractament. Art 6.1 f) RGPD / art. 19 LOPDGDD. Comunicació de les dades: No es preveuen. Drets que assisteixen a l'Interessat: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, de limitació i oposició al tractament, tal com s'explica en la Informació addicional o dirigint-se a info@quimeras.cat Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional sobre Protecció de Dades dirigint-se a info@quimeras.cat.

HO LAMENTEM

No hem trobat cap càmping amb aquestes caracteristiques


Subscripció realitzada!

Has completat el formulari correctament!

Formulari no enviat!

Error en el registre del formulari!
Torna a intentar-ho passats uns minuts.